Laattapiste

Enemmän aikaa asiakkaan kohtaamiseen

Laattapisteen myynnin käyttämistä tilausjärjestelmistä oli monimutkaisuuden ja vaikeakäyttöisyyden vuoksi muodostunut suorastaan myynnin este. Yhdessä Laattapisteen kanssa uudistimme koko Latis-asiointipalvelun. Sen avulla myynti voi nyt hoitaa koko tilausprosessin yhdessä paikassa helposti ja nopeasti. Aikaa vapautuu asiakkaiden kohtaamiseen ja yksilölliseen palveluun.

Laattapiste-logo

Kylpyhuoneen rakentamiseen tuotteita ja palveluita tarjoavan Laattapisteen liiketoiminta painottuu tuotemyynnistä jatkossa yhä enemmän palveluiden, kuten kylpyhuoneremonttien, myyntiin. Lisäksi asiakkaiden digitaaliseen suunnitteluun kohdistuvat odotukset ovat kasvaneet. Laattapiste haluaa yhteistyössä Solitan kanssa vastata kuluttajien muuttuneisiin tarpeisiin ja toiveisiin ennakkoluulottomasti ja yksilöllisesti.

Laattapisteen myynnillä, jälleenmyyjillä sekä sopimuskumppaneilla oli aiemmin käytössään kymmenen vuotta vanha tilausten ja tarjousten hallintaan suunniteltu Latis-portaali, jonka käyttö koettiin monimutkaiseksi ja vaikeaksi. Vanhan järjestelmän avulla myynti hoiti myyntiprosessista ainoastaan tarjousvaiheen, koska muut toiminnot vaativat hyvin vaikeakäyttöiseksi koetun ERP-järjestelmän hallintaa. Henkilökunta koki, että sekava järjestelmä hidasti ja vaikeutti myyntityötä.

Eroon myynnin esteistä

Laattapisteen ja Solitan yhteistyö tähtäsi alusta saakka myynnin esteiden poistamiseen helppokäyttöisen, intuitiivisen järjestelmän avulla. Tavoitteena oli rakentaa uusi, helppokäyttöinen Latis-asiointijärjestelmä, jonka avulla henkilökunta pystyy helposti toteuttamaan tarjousvaiheen lisäksi myös tilaukset suoraan ERP-järjestelmään ja seurata toimituksia, asiakkuuksia sekä myyjän työpöytää. Latiksesta haluttiin tehdä helppokäyttöinen järjestelmä, jossa kaikki tuotteisiin, tarjouksiin, myyntiin ja viestintään liittyvät tiedot ja toiminnot löytyvät yhdestä, samasta näkymästä.

Latiksen käyttäjiä ovat tulevaisuudessa kaikki Laattapisteen myymälöiden myyjät, projektimyynnin myyjät konttorilla, jälleenmyyjät kumppanien myymälöissä sekä rakennusalan kumppanit. Kuluttajien mukaan ottaminen on tekeillä seuraavassa vaiheessa.

Asiointipalvelu rakennettiin aiemmin toteutetun Episerver CMS -verkkopalvelun kylkeen Solitan operoimaan Azure-pilvipalveluympäristöön. Palvelua laajennettiin ja räätälöitiin laajasti asiakkaan tarpeisiin sopivaksi .NET-teknologialla. Näin Laattapisteen valitsemat toiminnallisuudet ja palvelut saatiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

”En vaihtaisi Solitaa toiseen kumppaniin.”Joonas Tammisto, CDO, Laattapiste

Pitkäaikainen kumppanuus rakentuu avoimuudelle ja jatkuvalle kehittymiselle

Solita toteutti Laattapisteelle kokonaisuuden palvelun suunnittelusta koko online-arkkitehtuurin uudistamiseen. Solita vastaa projektin suunnittelusta, toteutuksesta, tuotannon tuesta ja ylläpidosta sekä projektinhallinnasta.

Solitan ja Laattapisteen monivuotista ja tiivistä yhteistyötä kuvaa jatkuva kehittäminen ja avoimuus. Yhteistyössä on kyse pitkäaikaisesta ja keskustelevasta kumppanuudesta. Suunnittelu ja toteutus on tapahtunut alusta asti läpinäkyvästi ja tiiviissä vuorovaikutuksessa solitalaisten, Laattapisteen ja loppukäyttäjien välillä.

Laaja-alaisen kokonaisuuden toteuttaminen edellytti ketterää toimintamallia. Suunnittelua ja toteutusta on tehty viikon sprinttimallilla useamman vuoden ajan. Keskeistä on ollut, että asiakas ja tiimi ovat käyneet jatkuvaa ja avointa keskustelua. Myyjät ovat olleet mukana suunnittelussa alusta lähtien, ja erinomainen käyttökokemus on rakentunut tiiviissä yhteistyössä. Näin suuren kokonaisuuden läpivienti vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä kaikilta osapuolilta.

”En vaihtaisi Solitaa toiseen kumppaniin. Luotan Solita-tiimin tekemään laatuun ja ymmärrykseen liiketoiminnastamme. Lopputulos ylittää odotuksemme joka kerta, vaikka odotuksemme ovat korkealla. Fiilis ja henki yhteistyössä ovat ainutlaatuiset.”

– Joonas Tammisto, CDO, Laattapiste

”Vaikeistakin asioista on puhuttu avoimesti ja päästy eteenpäin. Kun asiakas uskaltaa heittäytyä, homma toimii.”Joonas Juujärvi, Asiakasvastaava, Solita

Uutta aikaa asiakkaan kohtaamiseen

Muutosvastarintaa ei projektin aikana ilmennyt, ja käyttöönotto on sujunut jouhevasti. Parin kuukauden käytön jälkeen henkilökunnalta saatu palaute on ollut lähes yksinomaan positiivista. Tulokset osoittavat, että monimutkaisia kokonaisuuksia voi ratkoa onnistuneesti ketterän kehityksen ja avoimen kommunikaation avulla.

Toteutus on rakennettu siten, että sitä on helppo laajentaa uusilla osa-alueilla. Online-arkkitehtuuri mahdollistaa Laattapisteelle täysin uusien liiketoiminta-alueiden käynnistämisen. Laattapiste pohtiikin paraikaa omien järjestelmiensä kaupallistamista esimerkiksi pienten rakennusliikkeiden käyttöön. Lisäksi uuden asiointiportaalin myötä käyttöön saatiin monipuoliset rajapinnat mm. tuotetietoa varten, ja näitä hyödyntääkin jo useampi asiakas ja yhteistyökumppani.

Henkilökunnalla on nyt enemmän aikaa palvella ja kuunnella sekä miettiä asiakkaan tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja.

”Yksi hienoimmista saavutuksista henkilökunnan näkökulmasta on se, että vaikka järjestelmästä rakennettiin aiempaa huomattavasti monimuotoisempi, käyttökokemus parantui selkeästi. Tästä on hyvä jatkaa Latiksen sekä asiointiportaalin jatkokehitystä sekä tuottaa asiakkaille huomattavaa lisäarvoa nykyaikaisten palveluidemme kautta.”

– Joonas Tammisto, CDO, Laattapiste

Tulokset

  • Monimuotoisempi ja laajempi mutta selkeästi helppokäyttöisempi asiointijärjestelmä
  • Aikaa asiakkaan kohtaamiseen ja yksilölliseen palveluun jää selkeästi aiempaa enemmän
  • Mahdollisuus uusien liiketoiminta-alueiden käynnistämiseen
  • Henkilökunta ei enää tarvitse puolen vuoden ERP-koulutusta, koska kaikki toiminnallisuudet onnistuvat uuden Latiksen kautta
  • Nykyaikainen ja raikas portaalinäkymä, useiden eri lähteiden tiedot koottuna yhtenäiseen näkymään
  • Parempi kokonaiskuva asiakkuudesta

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Joonas Juujärvi

Team Manager

[email protected]

0400 743 636