Ponsse

Edge computing aloittaa uuden älykkään aikakauden puunkorjuussa

Ponsse on maailman johtavia metsäkonevalmistajia. Ponssen tavoitteena on jatkuvasti tehostaa koneista saatavan datan keräämistä ja parantaa metsäkoneiden huolto- ja kunnossapitotoimintaa. Solita kehitti metsäkoneiden tiedonkeruuseen ja sen hallintaan liittyviä ratkaisuja Ponssen uuteen seuraavan sukupolven telematiikkayksikköön, joka asennetaan tulevaisuudessa kaikkiin uusiin metsäkoneisiin. Ponsse pystyy nyt keräämään koneistaan huomattavia määriä dataa ja hyödyntämään sitä huoltoratkaisujen kehittämisessä Ponssen, kumppaniverkoston sekä asiakkaiden tarpeisiin.

Ponsse on maailman johtavia tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden valmistajia, ja se aloitti toimintansa jo vuonna 1970. Yhtiön pääkonttori ja juuret ovat Vieremällä Pohjois-Savossa, ja sen tärkeimpiä markkina-alueita ovat Pohjoismaat, Eurooppa, Pohjois- ja Etelä-Amerikka.

Ponssen uuden telematiikkayksikön hyödyt

  • Uudet datankeruumahdollisuudet
  • Tarkempaa dataa koneiden käytöstä huoltojen välillä
  • Optimoidut huoltovälit, jotta koneita ei huolleta liikaa tai liian vähän
  • Vähemmän seisokkeja Ponssen koneille ja laitteille
  • Parempi palvelun laatu, koska reaaliaikaista dataa saadaan koko käyttöiän ajan

Vuosi 2021 aloittaa uuden aikakauden metsäkoneiden seurannassa

Ponsse ja Solita ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä esimerkiksi uuden data-alustan ja tuotannonohjausjärjestelmän kehittämisessä. Viime vuosina Ponssesta on tullut alan pioneeri datapohjaisella huoltopalvelutoiminnallaan, joka hyödyttää asiakkaita ympäri maailmaa.

Uusi Connectivity Unit -telematiikkayksikkö on ollut saatavana kaikkiin markkinoilla oleviin Ponsse-metsäkoneisiin vuodesta 2021 lähtien. Ponsse, metsäkoneiden käyttäjät ja asiakkaat voivat seurata sillä koneitaan ja toimintaansa kattavasti. Microsoft Azure IOT Edge -yhteensopivan yksikön on kehittänyt Ponssen omistama teknologiayhtiö Epec Oy.

Microsoft Azuren data-alustaa ja Edge computingia hyödyntävä IoT-arkkitehtuuri

Monet metsät, joissa Ponssen harvestereilla tehdään töitä, sijaitsevat syrjäisillä alueilla. Digitaaliset yhteydet ovat siellä joko puutteelliset tai niitä ei ole lainkaan.

Yksi Ponssen uuden Connectivity Unit -telematiikkayksikön monista hyödyistä on se, että Edge computingin (suomeksi reunalaskenta) ansiosta Ponssen metsäkoneet voivat toimia itsenäisesti. Edge computingin yhteydessä tietoa käsitellään suoraan datan lähteellä tai lähellä sitä. Näin säästetään tiedonsiirrossa ja vasteajat lyhenevät verrattuna tilanteeseen, jossa käytetään pelkästään pilvipalveluja. Arkkitehtuuri perustuu Microsoft Azure IoT Edge teknologiaan ja sitä hyödyntävät metsäkoneet voivat ladata tärkeitä huolto-ohjelmia ja siihen liittyviä laskentakaavoja itselleen. Näin voidaan säästää kustannuksissa, joita syntyy pilvi-infrastruktuurista ja tiedonsiirrosta.

"Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, miten Solita auttaa Ponssea innovoimaan ja kehittämään omia digitaalisia palvelujaan edelleen. Olemme tehneet tiiviisti yhteistyötä."Miika Soininen, Ponssen digitaalisten palveluiden ja IT- johtaja

Uusi Connectivity Unit -yksikkö asennetaan tulevaisuudessa kaikkiin uusiin Ponsse-koneisiin. Lisäksi tämä innovatiivinen telematiikkateknologia voidaan ottaa jälkiasennuksena käyttöön vanhemmissa Ponsse-malleissa.

Solitan ja Microsoftin yhteistyössä kehittämän IoT Edge computing ratkaisun ansiosta Ponsse voi kehittää edistynyttä analytiikkaansa keskitetysti ja siirtää tiedon väliaikaisen varastoinnin ja tehtävät metsäkoneille. Näin riippuvuus pilvipalveluista ja verkkoyhteyksistä vähenee merkittävästi.

Uuden etäkäyttöön sopivan Connectivity Unit -telematiikkayksikön IoT-arkkitehtuuri ja Edge computing tuovat Ponsselle ja sen asiakkaille uusia mahdollisuuksia. Edge computingin ansiosta koneet eivät ole enää niin sidoksissa huolto- ja kunnossapitoaikatauluihin. Nyt niihin on integroitu tarvittavat laitteet, jotta ne voivat ladata ja asentaa ohjelmistopäivityksiä itse. Laskennalliset tehtävät ja tiedon väliaikainen varastointi tehdään nyt lähempänä laitteita, eikä kaikkea dataa tarvitse viedä edestakaisin pilvi-infrastruktuuriin. Sen sijaan reunalaskenta tehdään koneissa itsessään.

"Yhdessä Microsoftin kanssa Ponsse ja Solita kehittävät uusia ja tehokkaampia IoT-ratkaisuija."Miika Soininen, Ponssen digitaalisten palveluiden ja IT- johtaja

Connectivity Unit -telematiikkayksiköllä kerätty data auttaa sekä käyttäjiä että urakoitsijoita kehittämään toimintaansa ja parantamaan puunkorjuun tehokkuutta ja seurantaa.

Ratkaisun tuloksena syntyvä datavirta luo uutta arvoa sekä Ponsselle että sen globaalille asiakaskunnalle.

”Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, miten Solita auttaa Ponssea innovoimaan ja kehittämään omia digitaalisia palvelujaan edelleen. Olemme tehneet tiiviisti yhteistyötä, ja myös Ponssen teknologiayhtiö Epec on ollut mukana kehittämässä telematiikkayksikköä. Yhdessä Microsoftin kanssa Ponsse ja Solita kehittävät uusia ja tehokkaampia IoT-ratkaisuija.”
Miika Soininen, Ponssen digitaalisten palveluiden ja IT- johtaja.

”Yhdessä Microsoftin IoT- ja Edge computing-asiantuntijoiden kanssa Solita on kehittänyt Ponsselle onnistuneen dataratkaisun. Se vähentää harvestereiden seisokkeja ympäri maailmaa ja auttaa käyttäjiä ja palveluntarjoajia ymmärtämään paremmin, mitä huolto- ja kunnossapitotarpeita heillä on.”
Marko Suojasto, asiakkuusjohtaja, Solita.

Vähemmän tuotantokatkoksia ja luotettavampaa toimintaa

Uuden ratkaisun merkittävimpiä hyötyjä on, että telematiikkayksikön datanhallintarakenne ja datavirta vähentävät Ponsse-koneiden tuotantokatkoksia huomattavasti. Syrjäisillä alueilla on haastavaa ja aikaa vievää huoltaa metsäkoneita. Kun katkoksia on vähemmän, kustannukset pienenevät ja koneiden huoltaminen helpottuu.

Connectivity Unit kerää dataa metsäkoneiden suorituskyvystä, liikkumisesta, sijainnista ja vikatilanteista. Metsäkoneiden omistajat ja huoltopalveluiden tarjoajat saavat koneiden datan käyttöönsä etäyhteydellä ja voivat ratkaista metsäkoneiden ongelmatilanteita.

Ponssen metsäkoneet toimivat entistä luotettavammin koko käyttöiän ajan, kun niiden toimintaa voidaan analysoida datan perusteella. Huollot voidaan optimoida, eikä koneita huolleta liikaa tai liian vähän.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Marko Suojasto

Client Director

[email protected]

+358 405 027 977