Design thinking kuuluu kaikille

FORTUM

Fortum ja Solita tarjoavat suunnitteluosaamista koko henkilökunnalle maailmanlaajuisesti

Fortum ja Solita rakensivat Design Thinking Academyn, jonka tavoitteena on lisätä kaikkien fortumlaisten ymmärrystä suunnittelutyön mahdollisuuksista. Fortumin tarpeisiin tarkasti räätälöity e-oppimiskokonaisuus on visuaalisesti huikea avaruusseikkailu. Design-ajattelun laajentamisen perimmäinen tarkoitus on rakentaa Fortumista entistä asiakaslähtöisempi yritys.

Miten rakentaa Fortumista designia hyödyntävä yritys? Miten lisätä suunnitteluosaamista kaikissa eri Fortumin liiketoimintayksiköissä maailmanlaajuisesti? Miten lisätä ja syventää asiakasymmärrystä yhtiön kaikessa toiminnassa? Nämä olivat kysymyksiä, joita Fortum ja Solita lähtivät loppuvuonna 2020 ratkaisemaan e-oppimiskokonaisuus Design Thinking Academyn avulla.

Tulokset

  • Design-ajattelun laajeneminen koko Fortum-organisaatiossa
  • Työntekijöiden ymmärryksen lisääminen suunnittelusta: Mitä design mahdollistaa omassa työssäni? Mitä design thinking tarkoittaa laajemmin yritysmaailmassa ja yhteiskunnassa
  • Uudenlainen, visuaalisesti houkutteleva, räätälöity oppimisympäristö, jollaisia ei ennen ole Fortumissa toteutettu
  • Asiakasymmärryksen syventäminen ja laajentaminen koko organisaatiossa

Fortumissa oli jo aiempien vuosien aikana tehty paljon suunnitteluosaamisen kehittämistyötä. Fortum Design aloitti toimintansa vuonna 2017 yhtiön Consumer Solutions -divisioonassa. Kaksi vuotta sitten Fortum Design alkoi palvella kaikkia yhtiön liiketoiminta-alueita.

”Huomasimme, että jos tavoitteenamme on rakentaa suunnittelukeskeinen yritys, maturiteettitasoamme design-osaamisessa pitää nostaa kaikissa Fortumin liiketoimintayksiköissä samalle tasolle kuin Consumer Solutions -divisioonassa. Halusimme laajentaa design-ymmärrystä koko organisaatiossa”, Fortumin design-johtaja Hanna Vesa kertoo.

"Halusimme laajentaa design-ymmärrystä koko organisaatiossa."Hanna Vesa, Design-johtaja, Fortum

Tavoitteena kokemuksellinen ja uniikki oppimisympäristö

Fortum päätyi laajan selvitystyön jälkeen räätälöidyn e-oppimiskokonaisuuden hankintaan sisäisen uudistus- ja kehitysprojektinsa tueksi. Projekti lähti liikkeelle tiedon keräämisestä. Pyrkimyksenä oli hankkia laaja näkemys siitä, millaisia tarpeita työntekijöillä oli, ja kuinka heitä olisi mahdollista tukea silloinkin, kun projektiin ei ole mahdollista saada omaa designeria. Solitalaiset perehtyivät ennen projektin alkamista huolellisesti myös aiempiin suunnittelutöihin ja koulutuskokonasuuksiin.

Design Thinking Academy on rakennettu räätälöidysti ja tarkasti Fortumin tarpeisiin. Päämääränä oli tavoittaa mahdollisimman monta fortumlaista. E-oppimiskokonaisuudesta haluttiin joustava tapa oppia ja ymmärtää suunnittelutyön tarjoamia mahdollisuuksia. Näin työntekijät voisivat itse edistää asiakaskeskeisyyden toteutumista Fortumissa.

”Halusimme rakentaa kokemuksellisen ja hyvin visuaalisen oppimisympäristön, joka lisäisi työntekijöiden ymmärrystä siitä, mitä design-lähtöisyys tarkoittaa omassa työssä sekä laajemmin yhteiskunnassa. Millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa omaan työhön? Mitä sen avulla voidaan saavuttaa? ”, Vesa kertoo.

Visuaalinen suunnittelija Heini Kekki toteutti kokonaisuuden avaruusteeman ympärille.

”Halusimme rakentaa kokemuksellisen ja hyvin visuaalisen oppimisympäristön, joka lisäisi työntekijöiden ymmärrystä siitä, mitä design-lähtöisyys tarkoittaa omassa työssä."Hanna Vesa, Design-johtaja, Fortum

”Tavoitteenamme oli tehdä mahdollisimman korkealaatuinen, interaktiivinen ja inspiroiva kokonaisuus. Toteutuksessa nivoutuu korkealaatuinen visuaalinen toteutus, case-kuvaukset ja narratiivisuus – ne tekevät kokonaisuudesta erityisen. Avaruustarina kulkee läpi koko koulutuksen. Ambitiotasoltaan tämä projekti oli poikkeuksellinen”, Solitan senior service designer Lauri Lukka kertoo.

Mitä design thinking tarkoittaa?

Suuressa yrityksessä koulutustarjonta on laaja ja henkilökunnan saatavilla on monenlaisia oppimiskokonaisuuksia sekä koulutuksia. Fortum on myös globaali suuryritys, joka pitää sisällään monenlaisia mikrokulttuureja. Miten siis herättää rajallisen ajan omaavien työntekijöiden kiinnostus uudelle oppimiskokonaisuudelle?

Fortum on viestinyt sisäisesti Design Thinking Academyn mahdollisuuksista ja työ viestinnässä jatkuu. Kesällä 2021 tehdyn sisäisen selvityksen mukaan 75 % fortumlaisista tiesi, mitä design thinking tarkoittaa.

”Jatkossa aiomme kertoa aiheesta henkilöstölle aiempaa kohdennetummin. Käytämme meteriaalia myös erilaisiin tarkoituksiin, kuten lukumateriaalina ennen projektien alkamista. Tärkeä on myös huomioida, että ihmiset ovat hyvin erilaisia oppijoita ja tekijöitä”, Vesa kertoo.

Design Thinking on avain asiakasymmärrykseen

Palaute työntekijöiltä on ollut pääosin positiivista. Ihmiset ovat kokeneet Design Thinking Academyn erilaisena ja uudenlaisena tapana oppia.

”Olemme onnistuneet aktivoimaan ihmisiä ja rakentamaan uudenlaisen tavan oppia. Olemme saaneet myös paljon kiitosta upeasta visualisoinnista. Osa fortumlaisista on kokenut oppimisympäristön myös haastavaksi. Sisältöön pureutuminen vaatii ajattelua ja pohdintaa. Tämä oli toisaalta myös tavoitteemme”, Fortumin Vesa kertoo.

Solitan Lauri Lukan mukaan tämänkaltaisissa projekteissa on pohjimmiltaan kyse on laajemmasta kulttuurimuutoksesta kohti asiakaskeskeisyyttä.

”Asiakasymmärryksen tulisi olla jokaisen yrityksen toiminnan ytimessä, mutta käytännössä tämä on hankalaa. Miten esimerkiksi huomioida asiakkaiden palautteet monimutkaisissa verkostoissa? Asiakaslähtöisyys edellyttää empatiaa ja kykyä kuunnella, eikä tämän tulisi olla tänä päivänä vierasta liiketoimintaorientoituneillekaan johtajille”, Lukka sanoo.

”Halusimme löytää tasapainon uuden oppimisen ja omaan työhön soveltamisen välillä. Itseopiskelu vaatii työntekijöiltä paljon. Siksi halusimme innostaa ihmisiä oppimaan uutta visuaalisen tarinankerronnan sekä konkreettisten omaan työhön liittyvien esimerkkien avulla. Tätä oppimiskokonaisuutta on myös jatkossa helppo laajentaa ja näin vahvistaa asiakaskeskeisyyden jalkauttamista organisaation eri tasoille”, Solitan senior business designer Mikko Väätäinen kertoo.

Vesa pitää jatkuvaa oppimista tärkeänä.

”Tällaisissa yhteistyöprojekteissa kaikki osapuolet oppivat toisiltaan uutta, ja se on merkityksellistä. Hienoa oli myös kumppaneidemme joustavuus ideoidemme suhteen. Kaikki lähti liikkeelle tyhjältä pöydältä. Lopputuloksena oli fortumlaisille täysin uusi oppimiskokonaisuus ja tapa laajentaa omaa ajattelua”, Vesa kertoo.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!