YIT

Datahub muutti datan YIT:n strategiseksi voimavaraksi

YIT, Suomen suurin rakennusalan yritys, halusi vahvistaa kilpailukykyään kehittämällä organisaatiotaan dataohjautuvammaksi. Mahdollistaakseen tämän muutoksen, YIT ja Solita rakensivat modernin data-alustan, YIT Datahubin, joka kerää kaiken datan liiketoimintayksiköistä yhteen paikkaan. Siitä saadaan reaaliaikainen näkyvyys YIT:n omaan toimintaan ja asiakkaisiin, ja se helpottaa arvioimaan tulevia tarpeita ja luomaan uusia tuotteita ja palveluita. Datahubin myötä datasta on tullut arvokas voimavara, joka auttaa ohjaamaan päivittäistä toimintaa.

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö, joka kehittää ja rakentaa asuntoja, toimitiloja, infraa sekä kokonaisia alueita 11 maassa.

Vuonna 2015 YIT aloitti strategisen muutoshankkeen, jonka tavoitteena oli rakentaa koko organisaatiosta entistä dataohjautuvampi. YIT:llä on valtavat määrät dataa useissa eri järjestelmissä, esimerkiksi myynnistä, rakennusprojekteista ja asiakkaista. Haasteena on ollut saada luotettavaa, reaaliaikaista tietoa, jonka avulla voitaisiin parantaa toimintaa ja reagoida nopeasti asiakkaan tarpeisiin. Koska rakennusalalla toimitaan laajan kumppaniverkoston kanssa, on ala herkkä markkinamuutoksille, joten hyvä kuva nykytilasta ja luotettava arvio tulevasta on tärkeää.

Datahubin hyödyt:

 • Parempaa päätöksentekoa: dataa kerätty monesta lähteestä
 • Parempaa palvelua: suunnittelua, ymmärrystä ja reagointia asiakkaan tarpeisiin reaaliajassa
 • Paremmin suunniteltuja rakennuksia asiakkaille
 • Tehokkaampaa rakentamista: Helpommin löydettävää ja hyödynnettävää dataa
 • Nopeampaa raportointia: satoja säästettyjä työtunteja ja esim. asiakaspalauteraportit saadaan 100x aiempaa nopeammin
 • Asiakaskeskeisempi kulttuuri
 • Asuntomyynnin kasvu: data mahdollistaa kohdistetumman myynnin ja markkinoinnin

Datahub tuo kaiken datan yhteen järjestelmään

Jotta dataa pystyttäisiin hyödyntämään ja muutosprosessi saataisiin liikkeelle, YIT päätti aloittaa uuden, modernin data-alustan, eli Datahubin kehityksen. Sen avulla YIT voi keskittää datan kaikille yksiköilleen yhdellä alustalla. Se mahdollistaa niin perustietojen hallinnan, yritystason tietovarastoinnin kuin integroinnin.

YIT Datahub rakennettiin Microsoft Azurella, jonka YIT on valinnut strategiseksi pilvipalvelualustakseen. Solita kehittää YIT Datahubia yhdessä YIT:n kanssa. Ketterä kehitystiimi tekee uusia, loppukäyttäjille konkreettista hyötyä tuovia julkaisuja aina kahden viikon välein.

”Datahubin arkkitehtuuri on osoittautunut toimivaksi, eikä siihen ole merkittävästi tarvinnut tehdä muutoksia matkan varrella. Olemme helposti pystyneet muokkaamaan komponentteja toimivammiksi ja Datahub on näin kehittynyt jatkuvasti.

Teknologian lisäksi yrityksen datakulttuuri on oleellinen osa menestystä. Onnistuakseen se vaatii joustavuutta ja avoimuutta kaikilta.

Solitalla on ollut merkittävä rooli niin YIT Datahubin rakentamisessa kuin datakulttuurin luomisessa. Lisäksi solitalaisten kanssa on aina ollut mukavaa tehdä töitä”, kertoo Jarkko Peltola, Enterprise Architect, Data & Analytics, YIT.

 

Solitalla on ollut merkittävä rooli niin YIT Datahubin rakentamisessa kuin datakulttuurin luomisessa.Jarkko Peltola, Enterprise Architect, Data & Analytics, YIT

Data strategiseksi kilpailueduksi

Datahub on strateginen voimavara, jonka avulla YIT saa aitoa kilpailuetua. Datahub mahdollistaa sujuvan työskentelyn yhdellä alustalla yli maarajojen. Se tarjoaa luotettavaa dataa tulevaisuuden ennakoimiseksi.

”Datahub myös varmistaa, että meillä on laadukasta ja yksiselitteistä dataa projekteista portfoliossamme. Sama data on saatavilla koko organisaatiossa etulinjan työntekijöistä korkeimpaan johtoon. Prosessit pysyvät toimivina, luottamus dataa kohtaan paranee ja uusiin ennustemalleihin saadaan lisää dataa niin rakennusprojekteista kuin liiketoimintaympäristöstä.

 

Koska YIT:llä luotetaan vahvasti omaan dataan, voimme jakaa sitä kumppaneillemme API:en läpi ja jopa automatisoida prosesseja yritysten välillä tai digitaalisten alustojen avulla”, kertoo Mikko Kuusakoski, Head of Data & Analytics at YIT.

Kaikki YIT:llä pääsevät näkemään tiedot asiakastyytyväisyydestä. Toimintayksiköt myynnissä ja eri projekteissa saavat arvokasta dataa, jota voidaan hyödyntää palvelu- sekä tuotekehityksessä ja reagointi saatuun asiakaspalautteeseen tai muutoksiin markkinassa nopeutuu. Datahubin lisäksi ajattelutavan muutos dataohjautuvammaksi on ollut merkittävä. YIT:läiset ovat antaneet palautetta positiivisesta muutoksesta, jonka Datahub on aikaansaanut päivittäisessä työskentelyssä.

“Datan avulla voimme ennustaa myyntiämme paremmin. Aiemmin ennusteet tehtiin mutu-tuntumalla. Nyt myyntimahdollisuuksia on helpompi seurata ja myös ylin johto pysyy maakohtaisesti ajan tasalla. Meillä on parempi näkyvyys myyntiin ja voimme proaktiivisemmin kohdentaa myyntiponnistelujamme.” -Myyntijohtaja

 

“Data antaa meille parempaa ymmärrystän asuntokaupoista. Näemme helpommin oikean kysynnän ja asuntoihin rakennusvaiheessa tehdyt muutokset. Kun rakennamme uutta, voimme hyödyntää aiemmin kerättyä dataa asiakkaan tarpeista ja vähentää mahdollisia muutostarpeita.” -Rakennusinsinööri

Datahub koostuu neljästä osasta:

 • Analytiikka. Moderneilla työkaluilla ja ratkaisuilla saadaan täysi hyöty datasta.
 • Integraatiot. Aiemmin dataa oli erilaisilla alustoilla ja niitä siirrettiin paikasta toiseen. Azurella integraatio on tehokkaampaa, koska datalle on yksi yhteinen alusta.
 • Enterprise Data Warehouse (EDW). Tietovarasto yhdistää datan eri lähteistä ja luo keskitetyn, lähdejärjestelmästä riippumattoman ja liiketoiminnan tarpeisiin mallinnetun datavarannon kaikkien YIT:läisten käyttöön.
 • Master Data Management (MDM) alusta. Yhtenäinen alusta masterdatan hallintaan ja jakamiseen.

Käytetyt teknologiat ja menetelmät

 • Microsoft Azure
 • Blob Storage & Data Lake
 • Data Factory
 • SQL DB
 • SQL Data Warehouse
 • Power BI
 • Tableau
 • Snowflake
 • Data Vault
 • SAFe‎
 • Agile teams

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Anna Nurkse

Account Director

[email protected]

+358 447 582 429