Amer Sports

Data tuntee kysynnän sykkeen

 • 91,4 %

  tarkkuus kumulatiivisen myynnin ennustamisessa

 • 100-200

  uutta datan käyttäjää organisaatiossa

 • Miljoonien

  rahalliset säästöt

Lähtökohdat

Amer Sports on suomalainen asiakaskeskeisyyteen panostava urheiluvälinekonserni, jonka kansainvälisesti tunnettuja urheilubrändejä ovat mm. Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto ja Precor. Amer Sports myy tuotteitaan kuluttajille yli 30 maassa sekä jälleenmyyjien että omien brändimyymälöiden, outlettien ja verkkokaupan kautta.

Amer Sports kaipasi parempia ratkaisuja laajan toimitusverkkonsa hallintaan: toimitusketjun ennustaminen ja hallinta on ollut haastavaa hankinta-osaston, tuotannon, toimituksen ja myynnin osalta. Kvartaaleittain tehty liiketoiminnan ennustaminen ja suunnittelu oli hidasta, eikä tarkkuus ollut riittävää. Yrityksessä oli vahva tahtotila ratkaista ongelma datan avulla: tarvittiin vain oikeat kumppanit ja työkalut vision toteuttamiseen.

Ratkaisuksi haluttiin selkeä ja nykyaikainen analytiikkaratkaisu, jolla varmistetaan, että myytävät tuotteet eivät lopu liikkeistä, eivätkä varastot ole liian täynnä.

Strategia

Ratkaisuksi haluttiin selkeä ja nykyaikainen analytiikkaratkaisu, jolla varmistetaan, että myytävät tuotteet eivät lopu liikkeistä, eivätkä varastot ole liian täynnä. Liiketoiminnan kannalta tärkeitä tavoitteita toimitusketjun kehittämiselle analytiikan avulla olivat mm:

 • Materiaalikustannuksissa säästäminen.
 • Asiakastyytyväisyyden parantaminen, ja tuotteiden saatavuuden varmistaminen hallitun toimitusketjun avulla.
 • Parempi näkyvyys materiaalivirtoihin aina kaupoista loppukuluttajalle asti.
 • Sisäisten talousprosessien tehostaminen: tavoitteena automatisointi ja helppokäyttöiset itseohjautuvat Business Intelligence -ratkaisut.
 • Myynnin ja tuotannon parempi kommunikaatio.
 • Läpinäkyvämpi ja ketterämpi toimintakulttuuri: datan ja ennusteiden hyödyntäminen myös operatiivisessa johtamisessa ja toiminnassa.
 • Nopeampi sykli datan hyödyntämiselle: siirtyminen kvartaaliraportoinnista kohti reaaliaikaisempaa ennustamista.
 • Data-alusta, joka mahdollistaa uusien ratkaisujen kehittämisen jo olemassa olevan toteutuksen päälle.
Vain taivas on rajana skaalautuvalle alustalle.

Ratkaisu

Asiakas- ja myyntidata ne yhteen sopii

Parantaakseen toimitusketjunsa hallintaa ja ennustettavuutta, Amer Sports ja Solita suunnittelivat ja toteuttivat uuden asiakas- ja myyntidataa yhdistävän alustan, jossa datan analytiikka, visualisointi ja jakaminen on helppoa. Analysoimalla dataa huomattiin, että asiakasdataa ja toiminnanohjausjärjestelmän myyntidataa yhdistämällä on mahdollista automatisoida kysynnän ennustaminen. Datasta saadaan myös tieto siitä, kuinka monta tuotetta kussakin liikkeessä on, ja kuinka nopeasti varasto myydään tyhjäksi

Yhdistetyn datan avulla pystytään tuottamaan myyjille ja koko toimitusketjulle kontaktointilistoja potentiaalisista kauppiaista, joiden varastot uhkaavat tyhjentyä. Amer Sportsin myyjät linkitettiin toimitusketjuun, ja he nyt saavat automaattisesti hälytyksiä, jos tuotteet ovat loppuneet, tai käymässä vähiin jälleenmyyjän hyllyissä. Tunnistamalla hyvin toimivat myyntikanavat ajoissa yksittäisen kaupan tasolla, voidaan varmistaa että tavaraa on aina siellä missä kauppa käy.

Esimerkiksi, jos Amer Sportsin toimittamat siniset urheilukellot käyvät erityisen hyvin kaupaksi milanolaisessa urheilukaupassa, myyjät ja tavarantoimittajat saavat tästä tiedon data-alustan avulla. Myyjä voi kontaktoida kauppaa juuri oikealla hetkellä ja tarjota lisää tuotteita myyntiin. Tätä kautta saatava lisämyynti ja tavaran saatavuuden varmistaminen tuovat isossa mittakaavassa huomattavaa kasvua liikevaihtoon. Jo ensimmäisenä toimintavuotenaan, neljännen kvartaalin B2B-myynnin tehostaminen juuri urheilukellojen kohdalla myynnin datan avulla toi halutun muutaman prosentin kasvun, vieläpä hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Vain taivas on rajana skaalautuvalle alustalle

Ratkaisua kehitettiin ketterästi parhaiden lean- ja devops-oppien mukaisesti. Ratkaisuhypoteesin kysyntä testattiin suoraan loppuasiakkailla, jonka jälkeen tehtiin aitoihin käyttäkokemuksiin pohjautuvia, käytettävyyttä parantavia muutoksia. Muutoksen toimivuutta mitattiin, ja kun riittävä taso saavutettiin, koko ratkaisu automatisoitiin aina datalatauksista infrastruktuurin pystytykseen asti.

Koko hankkeen ajan on pidetty mielessä ratkaisun skaalautuvuus. Data-alusta ei ole pistemäinen, vaan mitä enemmän palvelua käytetään, ja mitä enemmän siihen kerätään dataa, sitä parempia ennusteita se pystyy tuottamaan. Tämän hetkinen datan hyödyntäminen onkin vasta alkua – nykyisen data-alustan päälle on mahdollista rakentaa tulevaisuudessa myös tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat saavat entistä personoidumpaa palvelua.

Mitä enemmän palvelua käytetään, ja mitä enemmän siihen kerätään dataa, sitä parempia ennusteita se pystyy tuottamaan.

Amer Sportsin data-alusta pähkinänkuoressa:

 • Yhdistämällä asiakas- ja myyntidata yhteen alustaan, saatiin voimakas työkalu tukemaan toimitusketjun hallintaa ja tehostamaan myyntiä.
 • Myyjät tietävät jälleenmyyjien varastotilanteen ja osaavat kontaktoida oikeita jälleenmyyjiä, oikeaan aikaan.
 • Ratkaisussa käytettiin Microsoft PowerBI ja Azure-pilviteknologioita, joiden avulla koko organisaatiolla on pääsy heille relevanttiin dataan nopeasti.
 • Alusta tarjoaa rajattomat jatkokehitysmahdollisuudet mm. tekoälyn hyödyntämiselle ja personoiduille palveluille.

Esimerkiksi, jos Amer Sportsin toimittamat siniset urheilukellot käyvät erityisen hyvin kaupaksi milanolaisessa urheilukaupassa, myyjät ja tavarantoimittajat saavat tästä tiedon data-alustan avulla. Myyjä voi kontaktoida kauppaa juuri oikealla hetkellä ja tarjota lisää tuotteita myyntiin.

Hyödyt

KYMMENIEN MILJOONIEN POTENTIAALISET TALOUDELLISET HYÖDYT

Kuluttajakysynnän ennustamisessa piilee valtava rahallinen potentiaali, jos se pystytään tekemään riittävän tarkasti. Amer Sportsin data-alustan tuottamien ennusteiden avulla tuotanto ja logistiikkaketju pystytään optimoida vastaamaan kysyntää noin 90 % tarkkuudella, mikä tuo vuositasolla jopa kymmenien miljoonien eurojen hyödyt materiaalisäästöissä, minimoimalla “Ei ole!” -myynnin takia menetetyn kaupan ja tunnistamalla uusia lisämyynnin mahdollisuuksia.

LÄPINÄKYVYYTTÄ JA KETTERYYTTÄ – PAIKALLISESTI JA GLOBAALISTI

Amer Sportsin dataratkaisu mahdollistaa taloushallinnon prosessit ja tuo läpinäkyvyyttä self-service BI:hin, tarjoten helpon ja reaaliaikaisen pääsyn informaatioon ympäri organisaation. Näin data ei jää vain pääkonttorin kovalevyille pölyyntymään, vaan se jalkautuu myös operatiiviselle tasolle.

”Nyt tiedämme tarkalleen, myymälätasolla, globaalisti, missä tuotteemme menevät. Voimme ennustaa myyntiä ja materiaalivirtoja aina raaka-ainetilauksesta loppuasiakkaallemme. Esimerkiksi joulusesonkien myyntiennusteemme ovat parantuneet ja auttaneet meitä suunnittelemaan raaka-ainehankinnat ja tuotannon aiempaa tarkemmin. Olemme onnistuneet vähentämään materiaalihävikkiä ympäristön hyväksi.” Marko Orenius, Amer Sportsilta.

PAREMPI YMMÄRRYS ASIAKKAIDEN TARPEISTA

Uusi data-alusta on tuonut Amer Sportsille juuri sitä, mitä kehitykseltä lähdettiin hakemaan: parempaa asiakasymmärrystä. Kyky ymmärtää ja ennustaa asiakkaiden tarpeita on noussut data-alustan myötä aivan uudelle tasolle.

”For a reorder business company as Suunto, it is a great advantage to have visibility of how sell through is progressing at customer level. This is the first year we have this advantage, thanks to the tools developed by our data analytics colleagues. It helps us to identify where we have additional reorder opportunities and also where we have sell through challenges, crucial information in both cases.” Alvaro Camin, Global Commercial Director, Suunto.

TOIMINTAKULTTUURIN MUUTTAMINEN DATAOHJAUTUVAKSI

Vanhasta luopuminen ja uusiin toimintatapoihin mukautuminen voi olla joillekin organisaatioille hankalaa ja kivuliasta. Amer Sportsilla datan hyödyntäminen on kuitenkin otettu vastaan innolla ja sisäiset prosessit ovat jo lyhyessä ajassa muuttuneet aidosti dataohjautuviksi.

“Business impact on ennen kaikkea kulttuurillinen. Aiemmin luotettiin myyntiorganisaation toimittamiin tilanneraportteihin ja ennusteisiin, joiden datalähteet vaihtelivat maiden ja tiimien välillä. Nyt pääkonttori pystyy seuraamaan tasalaatuisella datalla viikoittain kuluttajakysyntää ja ohjaamaan markkinointi- ja myyntitoimintaa hyvinkin nopealla reagointikyvyllä. Tämä tietenkin muuttaa käyttäytymistä läpi organisaation.” Marko Orenius, Director, Digital business platform

Tulokset

 • 91% tarkkuus kumulatiivisen myynnin ennustamisessa
 • 250% enemmän myyntiä raportoiduilla tuotteilla
 • Miljoonien eurojen säästöt vuosittaisissa materiaalikustannuksissa
 • 100-200 uutta datan käyttäjää organisaatiossa (40x enemmän käyttäjiä)
 • 60-90% tarkkuus materiaalivirroista aina tuotannon loppukäyttäjälle saakka (riippuen myyntikanavasta)
 • 100 miljoonien loppuasiakkaiden tarpeet huomioitavissa – aiemmin näkyvyys rajoittunut tuhansiin sisäänmyyntiasiakkaisiin
 • Talousprosessien tehostuminen ja datan jalkautuminen operatiiviselle tasolle – globaalisti.
 • Parempi kommunikaatio tuotannon ja myynnin välillä
 • Läpinäkyvämpi ja ketterämpi toimintakulttuuri (mm. reaaliaikainen näkyvyys toimitusketjuun niin johtoryhmästä yksittäiseen myyjään)
 • Tehostunut työvoima ja mielekkäämmät työtehtävät automaattisen ja läpinäkyvän raportoinnin ansioista

Roolit

 • Suunnittelu: Solita, ATK Helsinki
 • Toteutus: Solita, ATK Helsinki
 • Jatkokehitys ja ylläpito: Solita

Kiinnostuitko? Täytä lomake ja olemme sinuun yhteydessä!