Linnanmäki

Asiakasymmärrys päätöksenteon ja palveluidentiteetin perustaksi

Solitan palvelumuotoiluyksikkö auttoi Linnanmäkeä asiakaskeskeisen toimintakulttuurin luomisessa. Syvällisen asiakasymmärryksen pohjalta luotiin palveluidentiteetti ja asiakaspalvelukonsepti ja tehtiin kauden uudistusvalinnat. Asiakasymmärrystä hyödynnettiin myös strategiatyössä, jossa linjattiin tavoiteltavat kohderyhmät, arvot ja mittarit sekä rakennettiin seurantamalli.

Solitan rooli

Solita on toiminut muutaman vuoden ajan Linnanmäen yhteistyökumppanina asiakaskokemuksen kehittämisessä. Solita teki poikkeuksellisen laajan asiakasymmärryksen ja oli mukana Linnanmäen palvelukulttuurin ja konseptien kehityksessä sekä strategiatyössä.

Solita toi uutta näkökulmaa myös Linnanmäen strategiatyöhön, jossa asiakasymmärryksestä kerättyä tietoa hyödynnettiin pitkän aikavälin suunnittelun pohjaksi. Solita osasi sekä haastaa että tukea kehitystyötämme, jossa koko henkilöstöä sitoutettiin mukaan prosessiin. On ilo jatkaa yhteistyötä Solitan asiantuntijoiden kanssa uusien kehitysprojektien tiimoilta.Pia Adlivankintoimitusjohtaja, Linnanmäki

Tulokset

  • 100 uutta uudistusta
  • Parantunut asiakastyytyväisyys