Linnanmäki

Asiakasymmärrys päätöksenteon ja palveluidentiteetin perustaksi

Solitan palvelumuotoiluyksikkö Palmu auttoi Linnanmäkeä asiakaskeskeisen toimintakulttuurin luomisessa. Syvällisen asiakasymmärryksen pohjalta luotiin palveluidentiteetti ja asiakaspalvelukonsepti ja tehtiin kauden uudistusvalinnat. Asiakasymmärrystä hyödynnettiin myös strategiatyössä, jossa linjattiin tavoiteltavat kohderyhmät, arvot ja mittarit sekä rakennettiin seurantamalli.

Palmun rooli

Palmu on toiminut muutaman vuoden ajan Linnanmäen yhteistyökumppanina asiakaskokemuksen kehittämisessä. Palmu teki poikkeuksellisen laajan asiakasymmärryksen ja oli mukana Linnanmäen palvelukulttuurin ja konseptien kehityksessä sekä strategiatyössä.

Palmu toi uutta näkökulmaa myös Linnanmäen strategiatyöhön, jossa asiakasymmärryksestä kerättyä tietoa hyödynnettiin pitkän aikavälin suunnittelun pohjaksi. Palmu osasi sekä haastaa että tukea kehitystyötämme, jossa koko henkilöstöä sitoutettiin mukaan prosessiin. On ilo jatkaa yhteistyötä Palmun asiantuntijoiden kanssa uusien kehitysprojektien tiimoilta.Pia Adlivankintoimitusjohtaja, Linnanmäki

Tulokset

  • 100 uutta uudistusta
  • Parantunut asiakastyytyväisyys