Maintpartner

Asiakas- ja työntekijäkokemus uudelle tasolle

Maintpartner on teollisuuden kunnossapitoon ja käyttöpalveluihin keskittynyt palveluyritys. Osana toimintaprosessien kehittämistä myös tietojärjestelmät haluttiin saada paremmin tukemaan päivittäistä työntekoa ja mahdollistaa kytkeytymisen asiakkaiden kunnossapitojärjestelmiin. Suunnittelimme ja toteutimme Maintpartnerille palveluarkkitehtuurin ja integraatioratkaisun, joka tehostaa toimintaa kentällä, mahdollistaa operatiivisen datan hyödyntämisen ja auttaa Maintpartneria palvelemaan asiakkaitaan paremmin.

Maintpartnerin henkilöstöstä suuri osa on asiakkaiden eli teollisuusyritysten tiloissa kunnossapitoa tekeviä asentajia. Heidän päivittäistä työtään helpotettiin ja tehostettiin kattavalla prosessien ja toimintatapojen uudistamisella. Samalla myös tietojärjestelmät saatiin tukemaan työskentelyä ja luotiin  mahdollisuus kytkeytyä asiakkaiden kunnossapitojärjestelmiin. Aikaisemmin järjestelmät olivat maa- ja asiakaskohtaisia ja tieto hajaantunut. Integraatioratkaisun avulla tieto saadaan lähes reaaliaikaisesti hyötykäyttöön järjestelmä- ja yritysrajoista riippumatta.

Vahva pohja palveluiden kehittämiselle

Lähdimme Maintpartnerin kanssa rakentamaan uusien toimintatapojen ja prosessien tueksi ratkaisua, joka yhtenäisti ja nopeutti järjestelmien integrointia ja helpotti uusien palveluiden kehittämistä. Suunnittelimme ensin arkkitehtuurin, tietomallit ja ydintiedon hallinnan käytännöt (master data), jotka luovat vahvan pohjan uusien digitaalisten palvelujen kehittämiselle sekä varmistavat joustavuuden liiketoiminnan muutostilanteissa. Sen jälkeen otimme vaiheittain käyttöön integraatiopalveluväylän, jonka avulla sisäiset järjestelmät ja liiketoimintakumppanit saatiin ketterästi osaksi Maintpartnerin digitaalista ekosysteemiä ja arvoketjua.

Mittava uudistushanke saatiin vietyä läpi suhteellisen nopeasti. Omien työntekijöidemme päivittäinen työ on tehostunut, ja asiakkaillemme pystymme tarjoamaan parempaa palvelua.

Päivittäinen työ tehokkaammaksi

Aiemmin asentajat joutuivat hakemaan työhön liittyviä tietoja eri paikoista. Uudistuksen myötä asentajat saivat käyttöönsä mobiilisovelluksen, jonka avulla kussakin työssä tarvittavat tiedot ovat käytettävissä työkohteessa. Asentaja voi lukea tiedot suoraan matkapuhelimestaan, ja myös raportoida tehtävän suorittamiseen liittyvät tiedot samaan sovellukseen, josta ne viedään palveluväylän avulla eteenpäin eri järjestelmiin.  Sovellus helpottaa päivittäistä työtä ja säästää työntekijöiden aikaa.

Autamme Maintpartneria jatkuvana palveluna mm. uusien asiakasintegraatioiden tekemisessä ja palveluväylän kehittämisessä.

Parempaa palvelua asiakkaille

Myös liiketoimintamallia voitiin muuttaa asiakaslähtöisemmäksi ja joustavammaksi: kun työhön käytetty aika ja resurssit ovat tiedossa lähes reaaliaikaisesti, ovat asiakkaan kustannukset ja vastaanottamat työsuoritukset tarkasti linjassa. Mobiilisovelluksen avulla raportoidut työt saadaan palveluväylän kautta suoraan palkka- ja laskutusjärjestelmiin. Palkka-aineisto ja laskutus on siten voitu pitkälle automatisoida, mikä säästää aikaa ja kustannuksia sekä vähentää virheitä.

Palveluväylän kautta myös integraatiot asiakkaiden erilaisista järjestelmistä voidaan nyt tehdä yhtenäisellä tavalla ja aiempaa paljon nopeammin. Asiakkaille voidaan tarjota selkeä malli, jolla esimerkiksi laiterekisterin tai huollon ennakkosuunnitelmien tuominen asiakkaiden kunnossapitojärjestelmistä Maintpartnerin huoltojärjestelmään sujuu helposti ja kustannustehokkaasti.

Joustavuutta toimintaympäristön muutoksissa

Palveluväylä mahdollistaa yhdenmukaiset integraatiototeutukset ja mobiliteetin vaatiman API- ja palvelukerroksen sekä nopeuttaa niiden käyttöönottoa. Hyödyt näkyvät erityisesti silloin, kun liiketoiminnan tarpeet muuttuvat ja olemassa oleviin järjestelmiin pitää tehdä muutoksia tai uusia palveluita kehitetään. Autamme Maintpartneria jatkuvana palveluna mm. uusien asiakasintegraatioiden tekemisessä ja palveluväylän kehittämisessä.

Lue lisää Maintpartnerista

Työmme tuloksia

 • Integraatioarkkitehtuuri, ydintiedon hallinta (master data) ja palveluväylä
 • Yhtenäinen malli järjestelmäintegraatioiden kehitykseen
 • Asiakkaiden järjestelmät helpompi ja nopeampi integroida Maintpartnerin järjestelmiin
 • Henkilöstön päivittäinen työ tehostui
 • Mahdollistaa joustavampien hinnoittelumallien tarjoamisen asiakkaille

Solitalaisten kanssa on ollut mukava ja joustava työskennellä. Hankkeen aikana Solitan ketterä toimintatapa, palveluasenne ja osaaminen vakuuttivat. Myös jatkuvat palvelut ja operointi ovat hankkeen jälkeenkin olleet ensiluokkaisia.
Laura KauppinenHead of Corporate Development, Maintpartner Group

Solitan rooli

 • Arkkitehtuurisuunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuvat palvelut
 • Ylläpito

Teknologiat

 • MuleSoft Anypoint Platform
 • Microsoft MDS

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Karri Lehtinen

SVP, Cloud and Connectivity, Finland

[email protected]

+358 40 5078 474